Standaarin jakosäännöt

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

 

PIRKANMAAN SITOUTUMATTOMAT RY:N STANDAARIN

JAKOSÄÄNNÖT

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n hallitus teki vuonna 2010 päätöksen oman standaarin suunnittelusta. Suunnittelijaksi valittiin Harri Rantanen. Standaari valmistui keväällä 2011.

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n standaarista on tehty alla olevat säännöt. Standaari voidaan antaa  yksittäiselle yhdistyksen jäsenelle, yhdistykselle, yhteisöille sekä muulle yhdistyksen toimintaa tukeneelle henkilölle ja yhteisölle.

 

Yhdistyksen jäsenet

 

  • merkkipäivinä 50 v, 60 v, 70 v jne.
  • saajan tulee olla ollut yhdistyksen toiminnassa vähintään 5 vuotta
  • perusteena ansioitunut toiminta yhdistyksessä
  • jaetaan vain kerran / henkilö

 

 

Yhdistykset ja yhteisöt

 

  • merkittävinä juhlapäivinä
  • jaetaan vain kerran / yhdistys tai yhteisö

 

Muut toimintaa tukeneet henkilöt tai yhteisöt

 

  • merkittävä yhdistyksen toiminnan tukeminen
  • jaetaan vain kerran / tukija

 

 

Standaarin jakamisesta päättä Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n hallitus. Esityksen standaarin myöntämisestä voi tehdä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai jäsenyhdistys.

 

Yllä olevista jakoperusteista voidaan poiketa erityisen painavista syistä hallituksen päätöksellä.

 

Jaetut standaarit numeroidaan. Standaarien jakamisesta pitää kirjaa yhdistyksen sihteeri. Standaarit kirjataan vuosittain yhdistyksen toimintakertomukseen.

 

Nämä säännöt tulevat voimaan 28.09.2011.