Toimintasuunnitelmat

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä Pirkanmaalla sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 29.02.2012 ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset ja niiden jäsenistö.

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän varajäsenensä, kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee järjestämään vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, joista sitoutumattomien yhdistysten jäsenet voivat saada tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon pohjaksi omissa kunnissaan.

Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa pirkanmaalaiset sitoutumattomat ihmiset tapaisivat toisiaan vapaamuotoisissa merkeissä.

Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2010 ja niiden sisältöä tullaan kehittämään. Nettisivuilta löytyvät kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten sivut, joiden kehittelytyötä jatketaan. Sivuille toivotaan myös sitoutumattomiin yhdistyksiin kuuluvilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja.

Yhdistys tekee kannanottoja, julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden kautta pyritään levittämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:stä.

Toimintavuoden tärkein teema ovat syksyllä järjestettävät kunnallisvaalit. Yhdistys pyrkii tukemaan ja aktivoimaan jäseniään vaaleihin valmistautumisessa.

Huhtikuussa 2012 Suomen Sitoutumattomat ry:n perinteinen FOORUMI järjestetään Lappeenrannassa. Pirkanmaalta pyritään osallistumaan tilaisuuteen suurella joukolla.

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhdistyksen kannalta on merkittävää, että yhdistyksen jäseniä on Suomen Sitoutumattomat ry:n hallituksessa.

------------------------------------------------------------

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä Pirkanmaalla sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.02.2011 ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset ja niiden jäsenistö.

 

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän varajäsenensä, kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

 

Yhdistyksen pitää aktiivisesti yhteyttä Pirkanmaan kunnissa oleviin sitoutumattomiin yhdistyksiin ja pyrkii aktivoimaan niiden jäseniä toimimaan myös alueellisella tasolla.  Niiltä Pirkanmaan paikkakunnilta, joilla ei ole sitoutumatonta yhdistystä, pyritään löytämään sopivia henkilöitä, jotka voisivat perustaa sitoutumattoman yhdistyksen paikkakunnalleen.

 

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee järjestämään vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, joista sitoutumattomien yhdistysten jäsenet voivat saada tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon pohjaksi omissa kunnissaan.

 

Kevätkauden aikana tullaan tapaamaan sitoutumattomien paikallisyhdistysten edustajia, joihin yhteydenpito alkoi edellisenä toimintavuotena.

 

Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa pirkanmaalaiset sitoutumattomat ihmiset tapaisivat toisiaan vapaamuotoisissa merkeissä.

 

Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2010 ja niiden sisältöä tullaan kehittämään. Nettisivuilta löytyvät kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten sivut, joiden kehittelytyötä jatketaan. Sivuille toivotaan myös sitoutumattomiin yhdistyksiin kuuluvilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja.

 

Yhdistys tekee kannanottoja, julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden kautta pyritään levittämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:stä.

 

Toimintavuoden aikana jatketaan poliittisen ohjelman valmistelua ja valmistautumista vuoden 2012 kuntavaaleihin.

 

Yhdistyksen logon suunnittelu alkoi toimintavuoden 2010 aikana. Päätös logosta tehdään toimintavuoden aikana ja logon pohjalta hankkimaan yhdistykselle oma pöytäviiri.

 

Toukokuussa 2011 yhdistys on järjestelyvastuussa Suomen Sitoutumattomat ry:n perinteisessä FOORUMISSA. Samassa yhteydessä järjestetään Suomen Sitoutumattomat ry:n 20-vuotisjuhla.

 

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhdistyksen kannalta on merkittävää, että yhdistyksen jäseniä on Suomen Sitoutumattomat ry:n hallituksessa.

 

Yhdistyksen tulolähteet ovat pienet luottamushenkilöpaikkojen vähyyden takia. Yhdistys toteuttaa toimintavuoden aikana projektin taloustilanteen parantamiseksi.

 

 

 

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä Pirkanmaalla sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.02.2011 ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset ja niiden jäsenistö.

 

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän varajäsenensä, kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

 

Yhdistyksen pitää aktiivisesti yhteyttä Pirkanmaan kunnissa oleviin sitoutumattomiin yhdistyksiin ja pyrkii aktivoimaan niiden jäseniä toimimaan myös alueellisella tasolla.  Niiltä Pirkanmaan paikkakunnilta, joilla ei ole sitoutumatonta yhdistystä, pyritään löytämään sopivia henkilöitä, jotka voisivat perustaa sitoutumattoman yhdistyksen paikkakunnalleen.

 

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee järjestämään vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, joista sitoutumattomien yhdistysten jäsenet voivat saada tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon pohjaksi omissa kunnissaan.

 

Kevätkauden aikana tullaan tapaamaan sitoutumattomien paikallisyhdistysten edustajia, joihin yhteydenpito alkoi edellisenä toimintavuotena.

 

Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa pirkanmaalaiset sitoutumattomat ihmiset tapaisivat toisiaan vapaamuotoisissa merkeissä.

 

Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2010 ja niiden sisältöä tullaan kehittämään. Nettisivuilta löytyvät kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten sivut, joiden kehittelytyötä jatketaan. Sivuille toivotaan myös sitoutumattomiin yhdistyksiin kuuluvilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja.

 

Yhdistys tekee kannanottoja, julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden kautta pyritään levittämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:stä.

 

Toimintavuoden aikana jatketaan poliittisen ohjelman valmistelua ja valmistautumista vuoden 2012 kuntavaaleihin.

 

Yhdistyksen logon suunnittelu alkoi toimintavuoden 2010 aikana. Päätös logosta tehdään toimintavuoden aikana ja logon pohjalta hankkimaan yhdistykselle oma pöytäviiri.

 

Toukokuussa 2011 yhdistys on järjestelyvastuussa Suomen Sitoutumattomat ry:n perinteisessä FOORUMISSA. Samassa yhteydessä järjestetään Suomen Sitoutumattomat ry:n 20-vuotisjuhla.

 

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhdistyksen kannalta on merkittävää, että yhdistyksen jäseniä on Suomen Sitoutumattomat ry:n hallituksessa.

 

Yhdistyksen tulolähteet ovat pienet luottamushenkilöpaikkojen vähyyden takia. Yhdistys toteuttaa toimintavuoden aikana projektin taloustilanteen parantamiseksi.

 

 

 

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä Pirkanmaalla sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.02.2011 ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset ja niiden jäsenistö.

 

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän varajäsenensä, kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

 

Yhdistyksen pitää aktiivisesti yhteyttä Pirkanmaan kunnissa oleviin sitoutumattomiin yhdistyksiin ja pyrkii aktivoimaan niiden jäseniä toimimaan myös alueellisella tasolla.  Niiltä Pirkanmaan paikkakunnilta, joilla ei ole sitoutumatonta yhdistystä, pyritään löytämään sopivia henkilöitä, jotka voisivat perustaa sitoutumattoman yhdistyksen paikkakunnalleen.

 

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee järjestämään vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, joista sitoutumattomien yhdistysten jäsenet voivat saada tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon pohjaksi omissa kunnissaan.

 

Kevätkauden aikana tullaan tapaamaan sitoutumattomien paikallisyhdistysten edustajia, joihin yhteydenpito alkoi edellisenä toimintavuotena.

 

Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa pirkanmaalaiset sitoutumattomat ihmiset tapaisivat toisiaan vapaamuotoisissa merkeissä.

 

Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2010 ja niiden sisältöä tullaan kehittämään. Nettisivuilta löytyvät kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten sivut, joiden kehittelytyötä jatketaan. Sivuille toivotaan myös sitoutumattomiin yhdistyksiin kuuluvilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja.

 

Yhdistys tekee kannanottoja, julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden kautta pyritään levittämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:stä.

 

Toimintavuoden aikana jatketaan poliittisen ohjelman valmistelua ja valmistautumista vuoden 2012 kuntavaaleihin.

 

Yhdistyksen logon suunnittelu alkoi toimintavuoden 2010 aikana. Päätös logosta tehdään toimintavuoden aikana ja logon pohjalta hankkimaan yhdistykselle oma pöytäviiri.

 

Toukokuussa 2011 yhdistys on järjestelyvastuussa Suomen Sitoutumattomat ry:n perinteisessä FOORUMISSA. Samassa yhteydessä järjestetään Suomen Sitoutumattomat ry:n 20-vuotisjuhla.

 

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhdistyksen kannalta on merkittävää, että yhdistyksen jäseniä on Suomen Sitoutumattomat ry:n hallituksessa.

 

Yhdistyksen tulolähteet ovat pienet luottamushenkilöpaikkojen vähyyden takia. Yhdistys toteuttaa toimintavuoden aikana projektin taloustilanteen parantamiseksi.

 

 

 

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä Pirkanmaalla sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.02.2011 ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset ja niiden jäsenistö.

 

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän varajäsenensä, kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

 

Yhdistyksen pitää aktiivisesti yhteyttä Pirkanmaan kunnissa oleviin sitoutumattomiin yhdistyksiin ja pyrkii aktivoimaan niiden jäseniä toimimaan myös alueellisella tasolla.  Niiltä Pirkanmaan paikkakunnilta, joilla ei ole sitoutumatonta yhdistystä, pyritään löytämään sopivia henkilöitä, jotka voisivat perustaa sitoutumattoman yhdistyksen paikkakunnalleen.

 

Toimintavuoden aikana yhdistys tulee järjestämään vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, joista sitoutumattomien yhdistysten jäsenet voivat saada tarvittavaa lisätietoa päätöksenteon pohjaksi omissa kunnissaan.

 

Kevätkauden aikana tullaan tapaamaan sitoutumattomien paikallisyhdistysten edustajia, joihin yhteydenpito alkoi edellisenä toimintavuotena.

 

Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa pirkanmaalaiset sitoutumattomat ihmiset tapaisivat toisiaan vapaamuotoisissa merkeissä.

 

Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2010 ja niiden sisältöä tullaan kehittämään. Nettisivuilta löytyvät kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten sivut, joiden kehittelytyötä jatketaan. Sivuille toivotaan myös sitoutumattomiin yhdistyksiin kuuluvilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja.

 

Yhdistys tekee kannanottoja, julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden kautta pyritään levittämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:stä.

 

Toimintavuoden aikana jatketaan poliittisen ohjelman valmistelua ja valmistautumista vuoden 2012 kuntavaaleihin.

 

Yhdistyksen logon suunnittelu alkoi toimintavuoden 2010 aikana. Päätös logosta tehdään toimintavuoden aikana ja logon pohjalta hankkimaan yhdistykselle oma pöytäviiri.

 

Toukokuussa 2011 yhdistys on järjestelyvastuussa Suomen Sitoutumattomat ry:n perinteisessä FOORUMISSA. Samassa yhteydessä järjestetään Suomen Sitoutumattomat ry:n 20-vuotisjuhla.

 

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhdistyksen kannalta on merkittävää, että yhdistyksen jäseniä on Suomen Sitoutumattomat ry:n hallituksessa.

 

Yhdistyksen tulolähteet ovat pienet luottamushenkilöpaikkojen vähyyden takia. Yhdistys toteuttaa toimintavuoden aikana projektin taloustilanteen parantamiseksi.

 

 

 

 

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTASUUNITELMA 2010

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siihen kutsutaan kaikki Pirkanmaan sitoutumattomat paikallisyhdistykset

 

Yhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heille varajäsenet kokoontuu 4 – 6 kertaa toimintavuoden aikana.

 

Yhdistys toimii aktiivisesti siten, että mahdollisimman monessa pirkanmaalaisessa kunnassa on sitoutumaton ryhmä seuraaviin kuntavaaleihin mennessä. Pirkanmaan alueen kuntaliitokset edellyttävät apua uusien yhdistysten perustamiseksi ja vanjojen aktivoimiseksi.

 

Yhdistyksen hallitus tulee olemaan yhteydessä Pirkanmaan kunnissa oleviin sitoutumattomiin ryhmiin ja pyrkii aktivoimaan niiden toimintaa myös alueellisella tasolla.

 

Hallitus tulee järjestämään keväällä 2010 ja syksyllä 2010 vierailun johonkin pirkanmaalaiseen yritykseen tai laitokseen. Vierailun tarkoituksena on lisätä pirkanmaalaisten sitoutumattomien henkilöiden tietoja päätöksenteon tueksi.

 

Yhdistyksen talous on perustunut eri luottamushenkilöpaikoista tulleisiin ns. ryhmärahoihin. Yhdistys pyrkii kehittämään uusia tulomuotoja yhdistyksen tulopohjan parantamiseksi.

 

Vuonna 2009 avattuja yhdistyksen nettisvuja kehitetään ja pyritään saamaan paikallisyhdistykset myös aktiivisesti käyttämään sivuilla olevia omia osioitaan.

 

Yhdistys tekee julkilausumia ja muita tiedotteita, joiden avulla pyritään edistämään tietoisuutta Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n toiminnasta.

 

Toimintavuoden aikana aloitetaan poliittisen ohjelman suunnittelu seuraaviin kuntavaaleihin.

 

Yhdistys pyrkii määrittelemään toimintavuoden aikana yhdistyksen värit ja hyväksymään yhdistykselle oman logon.

 

Yhdistys osallistuu Suomen Sitoutumattomat ry:n järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin.