Toimintakertomukset

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2011

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:n Pirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.

Hallinto

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n vuosikokous pidettiin tiistaina 22.02.2011 klo 18.00 Tampereen lyseon lukion tiloissa. Ennen varsinaista kokousta Pirkanmaan ELY –keskuksesta kehityspäällikkö Erkki Lyden kertoi organisaationsa ajankohtaisista asioista. Kokouskustu lähetettiin kaikille Pirkanmaan alueella toimiville sitoutumattomille paikallisyhdistyksille. Vuosikokouksessa oli läsnä jäseniä Akaasta, Kangasalta, Ruovedeltä ja Tampereelta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Soro ja sihteerinä Tuulia Passila.

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2010 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2011. Kokous päätti, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euro / jäsenyhdistys + 10 euroa / valtuutettu.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 Tuomo Jussilan (Kangasala). Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Soro (Tampere) varalla Harri Kekki (Kangasala), Lauri Erma (Tampere) varalla Mirja Nyman (Tampere), Anita Viljanmaa (Ruovesi) varalla Eija Eskola (Kangasala) sekä Lasse Oksanen (Tampere) varalla Seppo Keskinen (Ruovesi). Toiminnantarkastajaksi valittiin Ilpo G Niemi (Tampere) ja varatoiminnantarkastajaksi Reijo Tamminen (Tampere).

Hallitus

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden 2011 aikana kuusi (6) kertaa. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 22.02.2011 ja siinä yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Oksanen (Tampere) ja sihteeriksi Hannu Soro (Tampere). Rahastonhoitajaksi valittiin Anita Viljanmaa (Ruovesi).

Toimintavuoden 2011 muut hallituksen kokoukset pidettiin 01.02.2011, 15.03.2011, 03.05.2011, 28.09.2011 ja 16.11.2011. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia ja kokouksissa olivat läsnä sekä varsinaiset että varajäsenet seuraavasti:

Hannu Soro, puheenjohtaja (22.02.2011 asti)          1  

Hannu Soro, sihteeri (22.02.2011 alk.)                     5

Tuomo Jussila, jäsen (22.02.2011 asti)                    1  

Tuomo Jussila, puheenjohtaja (22.02.2011 alk.)   5  

Tuulia Passila, sihteeri (22.02.2011 asti)                 1 

Lasse Oksanen, jäsen                                                 5

Anita Viljanmaa, rahastonhoitaja                                6

Harri Kekki, varajäsen                                                 4

Mirja Nyman, varajäsen                                               6

Lauri Erma, jäsen (22.02.2011 alkaen)                     2

Seppo Keskinen, varajäsen (22.02.2011 alkaen)   2

Eija Eskola, varajäsen (22.02.2011 alkaen)             2

Merkittävimmät toimenpiteet ja tapahtumat

Toimintavuonna aloitettu yhdistyksen oman logon suunnittelu jatkui ja hallitus hyväksyi heraldikko Harri Rantasen esityksen. Logon hyväksymisen yhteydessä hallitus päätti teettää yhdistykselle pöytästandaarin. Standaareja tilattiin 10 kpl. Standaarin jakosäännöt hyväksyttiin hallituksessa.

Kevätkauden 2011 tärkein tapahtuma oli Suomen Sitoutumattomat ry:n FOORUMIn ja 20-vuotisjuhlan järjestäminen. Tapahtuma onnistui hyvin ja yhdistyksen aktiivit olivat mukana järjestelyissä. Päivän tapahtumiin osallistui noin 30 henkilöä eri puolilta Suomea. Päivän aikana osallistujille tarjottiin maukas lounas ja kakkukahvit.Osanottajamäärä oli pieni pettymys.

Foorumin avaussanat lausui Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Antti Mustonen. Tampereen kaupungin vs. strategiapäällikkö Lotta Kallonen esitteli pormestarimalleja Tampereella ja muualla ja seutukoordinaattori Ritva Asula-Myllynen puhui seutuyhteistyöstä. Suomen Sitoutumattomat ry:n ex-puheenjohtaja Teuvo Niemisen aiheena olivat kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset. Lopuksi sihteeri Vesamatti Laakso luki Antti O. Arposen foorumiin tarkoitetun esityksen. Antti O. Arponen joutu jäämään foorumista pois sairauden takia.

20-vuotisjuhlassa esitti avaussanat Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Antti Mustonen. Lauri Hannu musisoi kitaralla. Tampereen kaupungin tervehdyksen toi apulaispormestari Timo Hanhilahti. Sihteeri Vesamatti Laakso piti esityksen aiheesta ”Suomen Sitoutumattomat ry. – katsaus 20 toimintavuoteen”. Juhlapuheen piti FL Heidi Mikkola, joka on Suomen Sitoutumattomat ry:n perustajajäsen. Tuulia Passila esitti poimintoja näytelmästä ”Opaali on timantti”.

FOORUMI ja 20-vuotisjuhla onnistuivat hyvin ja mukana olleet saattoivat lähteä tyytyväisinä kotimatkalle.

Toimintavuoden aikana jatkettiin Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n poliittisen ohjelman kokoamista. Ohjelman teemana on ”Kohti kuntavaaleja 2012 – pirkanmaalaisten sitoutumattomien vaaliohjelma”. Hallitus nimesi työryhmän kokoamaan ohjelmaa. Siihen nimettiin Tuomo Jussila, Lauri Erma ja Hannu Soro. Myöhemmin ryhmään lisättiin jäseneksi Mirja Nyman. Ohjelman tarkoituksena on auttaa paikallisyhdistyksiä suunnittelemaan omaa ohjelmaansa vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten.

Toimintavuoden aikana on eri keinoin pyritty aktivoimaan pirkanmaalaisia sitoutumattomia paikallisyhdistyksiä tulemaan mukaan Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n toimintaan. Toimet ovat olleet lähes turhia, sillä Akaan, Kangasalan, Ruoveden ja Tampereen paikallisyhdistysten lisäksi ei toimintaan ole tullut mukaan muita paikallisyhdistyksiä.

Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti kaksi tutustumistilaisuutta. Kevätkaudella 12.04.2012 oli tutustumiskohteena Pirkanmaan Jätehuolto. Emäntänä tilaisuudessa oli Sinikka  Jalo. Syyskaudella tehtiin vierailu R-sairaala Radiukseen. Siellä toimi asiantuntijana ja esittelijänä Eija Eskola. Radiuksen tilaisuuden jälkeen nautittiin yhteinen illallinen. Molemmat tilaisuudet olivat varsin hyödyllisiä.

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n kotisivuja on uudistettu toimintavuoden aikana ja niiden päivitystä on tehostettu. Kotisivujen päivityksestä on vastannut Hannu Soro.

Hallitus on käsitellyt toimintavuoden aikana myös seuraavia asioita:

  • Tampereen oikoratahanke
  • Virrat/Ruovesi/Murole –bussiliikenne asia
  • Myyntituotteet talouden parantamiseksi
  • Eduskuntavaalien 2011 analysointi
  • Hallitusohjelma ja kuntatalous

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut kohtalainen. Toimintavuoden alussa tilillä oli rahaa 2432,40 euroa ja toimintavuoden päättyessä. 2602,30 euroa. Yhdistyksen tulot perustuivat paikallisyhdistyksiltä perittäviin jäsenmaksuihin ja myytävistä tuotteita saatuihin tuloihin. Luottamushenkilöpalkkioita tulee vain Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokouspalkkioista.

Suomen Sitoutumattomat ry.

Suomen Sitoutumattomat ry:n hallitukseen ovat Pirkanmaalta vuonna 2011 kuuluneet Hannu Soro (Tampere) varalla Maire Villo (Sastamala) ja Tuomo Jussila (Kangasala) varalla Harri Kekki (Kangasala).

Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtajana on toiminut Antti Mustonen (Mäntyharju) ja varapuheenjohtajana on toiminut Hannu Soro (Tampere).

Suomen Sitoutumattomat ry:n vuosikokoukseen 19.11.2011 Lahdessa osallistuivat Tuomo Jussila ja Hannu Soro. Suomen Sitoutumattomat ry:n hallitukseen valittiin Pirkanmaalta Tuomo Jussila (Kangasala) varalla Harri Kekki (Kangasala). Hannu Soro (Tampere) valittiin myös hallitukseen ja Anita Viljanmaa (Ruovesi) Rauno O. Rantasen (Raisio) varahenkilöksi.

Suomen Sitoutumattomat ry:n valtakunnallinen FOORUMI järjestettiin 14.05.2011 Tampereen lyseon lukion tiloissa Tampereella ja järjestelyistä vastasi Pirkanmaan Sitoutumattomat ry. FOORUMIn yhteydessä vietettiin myös Suomen Sitoutumattomat ry:n 20-vuotisjuhlaa.

----------------------------------------------------

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry

 

Toimintakertomus vuodelta 2010

 

Hallinto

 

Vuosikokous

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 25.2. klo 19 Tampereen yliopistollisen sairaalan hallintorakennuksessa. Vuosikokouksen edellä klo 18 sairaanhoitopiirin toimintaa esitteli johtaja Rauno Ihalainen ja tarjosi kokousväelle maittavat kahvit. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sitoutumattomien ryhmittymien jäsenet. Vuosikokouksessa oli läsnä jäseniä neljästä kunnasta: Akaasta, Kangasalta, Ruovedeltä ja Tampereelta. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Soro Tampereelta ja pöytäkirjanpitäjänä Anita Viljanmaa Ruovedeltä.

 

Vuosikokous hyväksyi kertomuksen Pirkanmaan Sitoutumattomien toiminnasta vuodelta 2009, tilikertomuksen vuodelta 2009, kuntakohtaisten yhdistysten jäsenmaksut vuodelle 2010 ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodeksi 2010. Vuosikokous valitsi vuodeksi 2010 yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Soron Tampereelta sekä hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat: Tuomo Jussila, varajäsen Harri Kekki, molemmat Kangasalta, Anita Viljanmaa, varajäsen Seppo Keskinen, molemmat Ruovedeltä, Lasse Oksanen, varajäsen Mirja Nyman, molemmat Tampereelta sekä Tuulia Passila Akaasta, varajäsen Lauri Erma Tampereelta. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ilpo G. Niemi Tampereelta ja Pentti Havanka Ruovedeltä sekä varatilintarkastajiksi Tony Lähde Kangasalta ja Reijo Tamminen Tampereelta.  

 

Hallituksen kokoukset

 

Pirkanmaan Sitoutumattomien vuodeksi 2009 valittu hallitus kokoontui 19.1. valmistelemaan vuoden 2010 vuosikokousta. Vuosikokouksessa 25.2. valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen välittömästi vuosikokouksen jälkeen 25.2. valiten yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tuomo Jussilan Kangasalta, sihteeriksi Tuulia Passilan Akaasta ja rahastonhoitajaksi Anita Viljanmaan Ruovedeltä. Muut hallituksen kokoukset olivat 23.3, 6.5., 14.9. ja 16.11., kaikkiaan hallituksella oli vuoden 2010 aikana kuusi kokousta. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia ja kokouksissa olivat läsnä valitut varsinaiset ja varajäsenet seuraavasti:

 

Soro, Hannu, puheenjohtaja                                                                                       6

Jussila, Tuomo, jäsen, varapuheenjohtaja                                                                     4                   

Oksanen, Lasse, jäsen                                                                                                5

Turja, Sauli, jäsen 25.2. asti                                                                                        1

Viljanmaa, Anita, jäsen                                                                                                6

Haapahuhta, Pentti, varajäsen                     25.2. asti                                                    -

Kekki, Harri, varajäsen                                                                                                 4

Kivi, Marko, varajäsen 25.2. asti                                                                                   -

Passila, Tuulia, varajäsen 25.2. asti, jäsen 25.2. lähtien                                                   5

Erma Lauri, varajäsen 25.2. lähtien                                                                               3

Nyman Mirja, varajäsen 25.2. lähtien                                                                             3

Keskinen Seppo, varajäsen 25.2. lähtien                                                                        2

 

Tärkeimmät toimenpiteet ja tapahtumat vuonna 2010

 

Vuoden 2010 aikana hallitus pyrki tavoittamaan kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sitoutumattomat mukaan yhteiseen toimintaan. Hallitus listasi kaikki toimivat yhdistykset ja sovittiin, kuka/ketkä hallituksesta henkilökohtaisesti vierailee eri yhdistyksissä. Tästä vierailusta puheenjohtaja lähetti yhdistyksiin tiedotteen, jossa toivottiin ilmoitusta sopivasta tapaamisajankohdasta. Vastaus saatiin Viljakkalasta, Nokialta, Sastamalasta ja Vesilahdesta. Palautteiden mukaisesti näihin yhdistyksiin ollaan yhteydessä tammikuussa 2011 ja Pirkkalaan, Ylöjärvelle sekä Pälkäneelle otetaan vastauksen saamiseksi vielä uudestaan yhteyttä. Vuoden 2010 jäsenmaksuja saatiin Vesilahdesta, Akaasta, Kangasalta, Ruovedeltä ja Tampereelta. 

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n poliittisen ohjelman kokoaminen ja työstö aloitettiin myös tämän kauden aikana. Jäsenyhdistyksista saaduilla kommenteilla täydennettyä hallituksen tekemää listaa työstää toimikunta, johon kuuluvat Hannu Soro, Tuomo Jussila ja Lauri Erma. Valmistuessaan ohjelman tarkoitus on myös auttaa eri paikallisyhdistyksiä suunnittelemaan omaa ohjelmaansa vuoden 2012 kuntavaaleja varten. Muutenkin Pirkanmaan Sitoutumattomat ovat jo tänä vuonna suunnanneet katseensa vuoteen 2012, josta yhtenä merkkinä on uusien toimivien sitoutumattomien ryhmien aktivointi ja perustaminen koko Pirkanmaan alueelle. Tässäkin suhteessa on tehty alustavaa työtä ja kaikki hallituksen jäsenten kontaktit eri paikkakunnilla tullaan jatkossa hyödyntämään.

 

Edellisen vuosikokouksen päätöksellä Pirkanmaan Sitoutumattomien uudistetut säännöt saatiin Patentti- ja rekisterihallituksesta 22.1.2010 yhdistysasioiden toimiston hyväksyminä. Nimenkirjoittajien muutosilmoitus oli hyväksytty 20.7.2010.

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin toiminnasta ja organisaatiosta, jota esitteli johtaja Rauno ihalainen.

Pirkanmaan Sitoutumattomien hallituksen pyrkimys oli päästä syksyllä tutustumaan Ely-keskuksen toimintaan ja toimipaikkaan, mutta se ei yrityksistä huolimatta toteutunut toimintavuoden aikana. Sihteerin saaman vastauksen mukaan Ely-keskuksen toimitiloissa ei ole mahdollista kokoontua klo 16 jälkeen.

 

Vuoden 2010 aikana työstettiin edelleen omaa logoa ja tunnusväriksi vahvistui jo aiemmin valittu vaalea lila. Logosta olemme saaneet Taitolippu-yrityksestä myös ensimmäisen version, jota hallitus jo kommentoi ja odotamme tulevan kauden aikana lisäehtotuksia lopullista valintaa varten. Logo on tarkoitus ottaa käyttöön sekä sähköisessä, että painetussa muodossa. Vuoden 2010 aikana Pirkanmaan Sitoutumattomilla on toimivat kotisivut ja paikallisyhdistysten  kotisivujen linkittäminen niille voi alkaa.

 

Taloudellisen tilanteen vahvistamiseksi hallitus päätti ostaa koko näytöksen kesäteatterista. Näytös maksoi 1.800€ ja sinne mahtui 180 katsojaa. Normaalilipun hinta oli 14€, joten kaikkiaan lipputulot 2.520 euroa. Yhdistyksen tilille olisi siis pitänyt jäädä 720 euroa. Ajankohdasta yms. johtuen lippuja myytiin kuitenkin vain 59 kappaletta ja varainkeruun sijasta yhdistyksen varat vähenivät. Tätä vajetta paikkaamaan yhdistys päätti ottaa myyntiin joulun alla tuikkuja, joista saatava tuotto kattoi hyvin vajeen, sillä kaikki 120 kpl tuikkusettejä á 10 € saatiin kaupaksi.

 

Jäsenyhdistyksien tilanne on pääosin ennallaan, mutta Ruoveden valtuutetuista Marko Kivi on siirtynyt kokoomuksen valtuustoryhmään.

 

Talous

 

Yhdistyksen tilillä oli vuoden 2010 alkaessa 2.921,13 euroa. Koska maakunnallisia luottamustehtäviä ei Pirkanmaan Sitoutumattomilla ollut, emme saaneet myöskään edustuksellisia tuloja. Jäsenmaksutuloja paikallisyhdistyksiltä kertyi 270 euroa. Varsinaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja oli kaikkiaan vuoden aikana 714,83 euroa. Hallitus teki keväällä päätöksen kartuttaa kassaa ostamalla koko lauantain 19.6. Täällä Pohjantähden alla -näytöksen Toijalan Sataman Kesäteatterista. Näytöksen kulut 1.800 euroa ja tuotto 826 euroa, mistä johtuen tilikauden alijäämä vuodelta 2010 oli 318,83 euroa ja saldo vuoden lopussa oli kaikkiaan 2.602,30 euroa.

Suomen Sitoutumattomien jäsenmaksu vuosilta 2008 ja 2009 on maksettu vasta vuonna 2010.

 

Suomen Sitoutumattomat ry

 

Suomen Sitoutumattomat ry:n hallitukseen ovat Pirkanmaalta vuonna 2010 kuuluneet Hannu Soro Tampereelta, varajäsenenään Maire Villo Sastamalasta ja Tuomo Jussila, varajäsenenään Harri Kekki, molemmat Kangasalta. SuoSit-hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi on lisäksi valittu Teuvo Nieminen Valkeakoskelta.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous oli 9.2. ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Soro, Tampereelta. Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtajaksi valittiin Antti O. Arponen Lappeenrannasta jatkamaan puheenjohtajuutta. Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja toinen kokous pidettiin Tikkurilassa 29.9. Tähän kokoukseen osallistui Pirkanmaalta Harri Kekki.

 

Vuosikokous pidettiin 20.11. Lahdessa ja PirSit –hallitus antoi Harri Kekille valtakirjan käyttää puhe- ja äänioikeutta SuoSit-vuosikokouksessa. Asialistalla oli sääntömääräisten pykälien lisäksi myös sääntömuutosesitys, jonka tarkoitus on poistaa henkilökohtaiset varajäsenet ja valita vain varsinaisia jäseniä vastaava määrä varajäseniä. Pirkanmaan Sitoutumattomat kannattivat tehtyä sääntömuutosesitystä. Tässä kokouksessa SuoSit-puheenjohtajaksi valittiin Antti Mustonen Mäntyharjulta. Hallitukseen valittiin Pirkanmaalta samat edustajat uudelleen.

 

Valtakunnallinen yhdistys järjesti myös yleisen Foorumin la 17.4. Tuusulan kunnantalolla, jonne oli kutsuttu kaikkia Pirkanmaan sitoutumattomien yhdistysten jäseniä. Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoiti Tuusulan Puolesta –yhdistys.

 

Suomen Sitoutumattomat ry täyttää ensi vuonna 20-vuotta ja Pirkanmaan Sitoutumattomat ry on alustavasti lupautunut juhlan ja samaan yhteyteen järjestettävän Foorumin järjestäjäksi.

 

 

                                           

                                           

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry

 

Toimintakertomus vuodelta 2009

 

Hallinto

 

Vuosikokous

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n vuosikokous pidettiin tiistaina 17.2. klo 19 Tampereen lyseon lukion tiloissa. Vuosikokouksen edellä klo 18 pidettiin neuvottelutilaisuus samassa paikassa tilaisuutena, johon oli kutsuttu kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sitoutumattomien ryhmittymien jäsenet. Vuosikokouksessa oli yksitoista henkilöä neljästä kunnasta: Akaasta, Kangasalta, Ruovedeltä ja Tampereelta. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Tamminen Tampereelta ja pöytäkirjanpitäjänä Sauli Turja Akaasta.

 

Vuosikokous hyväksyi kertomuksen Pirkanmaan Sitoutumattomien toiminnasta vuodelta 2008, 232,55 euroa alijäämäisen tilityksen vuodelta 2008, kuntakohtaisten yhdistysten jäsenmaksut vuodelta 2009 ja toimintasuunnitelman vuodeksi 2009. Vuosikokous valitsi vuodeksi 2009 yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Soron Tampereelta sekä hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat: Tuomo Jussila, varajäsen Harri Kekki, molemmat Kangasalta, Anita Viljanmaa, varajäsen Marko Kivi, molemmat Ruovedeltä, Lasse Oksanen Tampereelta, varajäsen Pentti Haapahuhta Sastamalasta sekä Sauli Turja, varajäsen Tuulia Passila, molemmat Akaasta. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ilpo G. Niemi Tampereelta ja Pentti Havanka Ruovedeltä sekä varatilintarkastajiksi Tony Lähde Kangasalta ja Reijo Tamminen Tampereelta. Vuosikokous päätti toimittaa yhdistyksen uudistetut säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysasioiden toimiston hyväksyttäviksi.

 

Hallituksen kokoukset

 

Pirkanmaan Sitoutumattomien vuodeksi 2008 valittu hallitus kokoontui 13.1. valmistelemaan vuoden 2009 vuosikokousta. Vuosikokouksessa 17.2. valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3. valiten yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tuomo Jussilan Kangasalta, sihteeriksi Sauli Turjan Akaasta ja rahastonhoitajaksi Anita Viljanmaan Ruovedeltä. Muut hallituksen kokoukset olivat 19.5., 15.9. ja 19.11., kaikkiaan hallituksella oli vuoden 2009 aikana viisi kokousta. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia ja kokouksissa olivat läsnä valitut varsinaiset ja varajäsenet seuraavasti:

 

Soro, Hannu, puheenjohtaja 5

Nieminen, Teuvo, varapuheenjohtaja 17.2. asti -

Jussila, Tuomo, jäsen, varapuheenjohtaja 17.3. alkaen 3

Lähde, Tony, jäsen 17.2. asti 1

Oksanen, Lasse, varajäsen 17.2. asti, jäsen 17.2. alkaen 4

Turja, Sauli, jäsen 5

Viljanmaa, Anita, jäsen 4

Haapahuhta, Pentti, varajäsen -

Kekki, Harri, varajäsen 17.2. alkaen 3

Kivi, Marko, varajäsen 17.2. alkaen -

Lindberg, Martti, varajäsen 17.2. asti -

Passila, Tuulia, varajäsen 4

 

Tärkeimmät toimenpiteet ja tapahtumat vuonna 2009

 

Vuoden 2009 aikana hallitus pyrki tavoittamaan kaikkien pirkanmaalaisten kuntien sitoutumattomat mukaan yhteiseen toimintaan. Tässä ei onnistuttu täysin. Vuoden 2009 jäsenmaksuja saatiin Akaasta, Kangasalta, Ruovedeltä, Tampereelta ja Ylöjärven Viljakkalan ryhmittymältä. Vielä joulukuulla 2009 puheenjohtaja kutsui kaikkia sitoutumattomia pirkanmaalaisia yhteyteen.

 

Vuosikokouksen päätöksellä Pirkanmaan Sitoutumattomien uudistetut säännöt saatettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysasioiden toimiston hyväksyttäviksi. Säännöt palautettiin lakimiehen tekemien korjausmerkintöjen kera käsiteltäviksi ja esitetyllä tavalla muutettuina viimeistään 19.4.2010 lopullisesti hyväksyttäviksi saatettavina Patentti- ja rekisterihallituksessa.

 

Pirkanmaan Sitoutumattomien hallituksen toimenpitein järjestettiin 29.9. Pirkanmaan Liittoon tutustumistilaisuus, jonne oli muidenkin kuin sitoutumattomiin ryhmittymiin lukeutuvien mahdollista osallistua. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä Akaasta, Kangasalta, Kylmäkoskelta, Ruovedeltä ja Tampereelta. Pirkanmaan Liiton puolesta liiton toimintaa esittelivät hallintojohtaja Petri Pikkuaho ja kaavoitusjohtaja Pekka Harstila. Tilaisuudessa käytiin vilkas keskustelu varsinkin kaavoitukseen liittyneistä asioista. Hallitus päätti alustavasti, että seuraavan vuosikokouksen yhteyteen pyritään järjestämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vastaavanlainen esittely.

 

Vuoden 2009 aikana käytiin keskustelua ja toteutettiin valmistelua Pirkanmaan Sitoutumattomien tunnusvärin valitsemiseksi ja logon suunnittelemiseksi. Vuoden 2009 aikana työn alla oli myös Pirkanmaan Sitoutumattomien kotisivujen toteuttaminen ja paikallisten yhdistysten kotisivujen linkittäminen niille. Hallitus päätti kokouksessaan 15.9. ottaa lokakuun alusta käyttöön Optinetin Yhdistysavain-tarjouksen mukaiset sivut.

 

Talous

 

Yhdistyksen tilillä oli vuoden 2009 alkaessa saldo 31.12.2008: 2.433,90 euroa. Koska maakunnallisia luottamustehtäviä ei Pirkanmaan Sitoutumattomille tullut vuoden 2009 alusta lukien, edelliseltä valtuustokaudelta kertyi vuonna 2009 tilille vähemmän tuloja, mutta kuitenkin 640,33 euroa. Jäsenmaksutuloja paikallisyhdistyksiltä kertyi 145 euroa. Toiminnasta aiheutuneita kuluja oli kaikkiaan vuoden aikana 153,10 euroa. Ylijäämä vuodelta 2009 oli 487,23 euroa ja saldo vuodelta 2009 31.12.2009 kaikkiaan 2.921,13 euroa.